Stimuleringsregelen dienstverlening ondernemers verlengd voor 2013

Tot 1 mei 2011 kunnen gemeenten nog gebruik maken van de vouchers om de dienstverlening door te lichten of verbeteracties uit te voeren. Elke gemeente, stadsdeel of deelgemeente heeft recht op maximaal 15.000 Euro. Dit bedrag is in te zetten voor de externe kosten.