Groningen en social media

De gemeente Groningen heeft voor het sociale-netwerkproject Opening Up een Europese subsidie van 300.000 euro gekregen. Daarmee moet de dienstverlening via sociale media worden verbeterd, onder andere met een mobiele app.

Naar de Hanzehogeschool gaat 197.000 euro vanuit het Europese Interreg-subsidiepotje, terwijl de Regiopolitie 54.000 euro krijgt voor het Opening Up-project. Volgens de gemeente Groningen richt het project zich op 'het inzetten en doorontwikkelen van de social media voor de democratie en dienstverlening'. Zo zou de gemeente signalen vanuit de burgerij beter moeten herkennen in sociale media, om daar vervolgens beter op te kunnen anticiperen. Ook moeten sociale media ingezet worden als ingang voor het leggen van contact met de gemeente.

De gemeente Groningen stelt samen met de regiopolitie een mobiele applicatie te willen gaan ontwikkelen die de leefbaarheid en veiligheid moet verbeteren. Zo zouden burgers via een app meldingen aan politie of gemeente kunnen doorgeven, bijvoorbeeld over incidenten of kapotte lantaarnpalen. Hierdoor zouden politie en gemeente sneller moeten reageren. De beoogde applicatie doet denken aan de bestaande applicatie BuitenBeter.

Het Opening Up-project heeft een looptijd van drie jaar. Groningen doet samen met nog zeven Europese partners mee. Het is de bedoeling dat de deelnemers onderling kennis en ervaring gaan uitwisselen.

Bron: tweakers